logo

 

 

Stowarzyszenie Fundus Glacensis

ul.Kombatantów1/9

57-350 Kudowa Zdroj

NIP:8831794917

Regon: 020575848

KRS: 0000276682

Civis Activus - Aktywny Obywatel. Kompleksowy program zwiększania zaangażowania obywateli i organizacji w życie publiczne na Ziemi Kłodzkiej

Projekt dotyczy zwiększenia zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne na terenie Powiatu Kłodzkiego. Wnioskodawca w tym zakresie skupił się w szczególności na wyspecyfikowaniu realnych celów swoich działań nakierowanych na: - umożliwienie obywatelom angażowanie się w różnorodne działania na rzecz swoich wspólnot w połączeniu ze zdobywaniem wiedzy i umiejętności w sferze obywatelskiej, - podnoszenie kompetencji i kształtowanie postaw aktywnego włączania się obywateli w życie publiczne.

Zaplanowane działania to:

Wszystkich zainteresowanych projektem prosimy o kontakt mailowy: fundusglacensis@gmail.com lub poprzez Biuro Konsultacji Obywatelskich, ul. Kombatantów 4a, tel. +48 536 185 088; +48 601 701 355


O projeckie - organizatorzy

 Od czerwca Stowarzyszenie Fundus Glacensis realizuje ciekawy projekt. Czego on dotyczy?

Wojciech Heliński: Główną ideą projektu jest wspieranie aktywnych organizacji, grup i osób na Ziemi Kłodzkiej oraz motywowanie tych mniej aktywnych do włączania się w życie społeczności lokalnej. Aktywowanie w szerokim znaczeniu – może to być udział w Kole Gospodyń Wiejskich, śpiewanie w chórze czy uczestniczenie w wyborach samorządowych. Bo kiedy jesteśmy aktywni to jesteśmy pożyteczni, bardziej szczęśliwi i cały czas młodzi. W ramach projektu funkcjonuje Biuro Konsultacji Obywatelskich przy ulicy Kombatantów 4 w Kudowie Zdroju, gdzie zapraszamy wszystkich zainteresowanych byciem bardziej aktywnym społecznie. Pomożemy, podpowiemy, udzielimy informacji gdzie znaleźć środki na wdrożenie w życie pomysłów i projektów…

 
Co może w szczególności zainteresować mieszkańców?


Marek Mazurkiewicz : W ramach Biura Konsultacji Obywatelskich bezpłatnych porad prawnych dla mieszkańców Ziemi Kłodzkiej i organizacji udzielać będzie radca prawny Magdalena Rajchemba z Wrocławia, w każdy piątek w godz. 11.00-13.30. Wszyscy, którzy potrzebują wsparcia w obszarze prawa i jego interpretacji mogą skorzystać z fachowej pomocy naszego eksperta. W ramach projektu będą też inne działania, między innymi spotkania liderów lokalnych, osób działających w stowarzyszeniach, organizatorów życia kulturalnego. Ważną płaszczyzną będą spotkania z młodzieżą w formie przedstawień teatralnych oraz warsztatów. Zależy nam na aktywizacji młodego pokolenia, które niebawem będzie decydować o przyszłości Ziemi Kłodzkiej. Nie zabraknie również wielkiego fetowania czyli wydarzeń kulturalnych pokazujących potencjał grup i osób działających w naszym regionie.


Skąd macie środki na realizację tak bogatego programu? Ile on potrwa?


Jacek Kowalczyk: To już kolejny projekt realizowany przez nasze stowarzyszenie, który zyskał uznanie w oczach Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Cały tytuł tego projektu brzmi „Civis Activus - Aktywny Obywatel. Kompleksowy program zwiększania zaangażowania obywateli i organizacji w życie publiczne na Ziemi Kłodzkiej”. Jest on realizowany w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, programu ministerialnego wspierającego aktywność obywatelską. Działania projektu będą realizowane do końca czerwca 2015 r.

Projekt: "Civis Activus - Aktywny Obywatel. Kompleksowy program zwiększania zaangażowania obywateli i organizacji w życie publiczne na Ziemi Kłodzkiej" jest współfinansowany ze środków Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich

Newsy

W 2015 r. kontynuujemy projekt "Civis Actiwus". Zapraszamy do kontaktu z Biurem Konsultacji Obywatelskich i przypominamy o możliwości korzystania z darmowych porad prawnych.


DLA KAŻDEGO COŚ SMACZNEGO 17 maja (niedziela ) na placu pod mostem Św. Jana w Kłodzku, będzie między innymi "Patelnia plenerowa". Odsmaży sporą ilość pierogów, a ile, to zobaczycie na miejscu. Zapraszamy wszystkich chętnych, bo kto takich nie lubi